Pages

10 Urdherimet e Zotit - E Diele, 11 Mars 2012

Leximi i Pare: Eksodi 20:1-17
Psalm: Psalm 19:8-11
Leximi i Dyte: 1 e Korintasve 1:22-25
Ungjilli: Gjoni 2:13-25
-----------------------
Leximi i Pare: Eksodi 20:1-17

Kapitulli 20:

1. Atëherë Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë, duke thënë:
2. "Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë.
3. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje.
4. Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë.
5. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t`i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijve të tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë,
6. dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia.
7. Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij.
8. Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar.
9. Do të punosh gjashtë ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde;
10. por dita e shtatë është e shtuna, e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd; nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua;
11. sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi; prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë.
12. Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep.
13. Nuk do të vrasësh.
14. Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore.
15. Nuk do të vjedhësh.
16. Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd.
17. Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd".

Psalm: Psalm 19:8-11

Psami 19:

8. Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën; urdhërimet e Zotit janë te pastra dhe ndriçojnë sytë.
9. Frika e Zotit është e pastër, mbetet përjetë; gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta;
10. janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari i kulluar; janë më të ëmbla se mjalti, nga ai që del nga hojet.
11. Edhe shërbëtori yt mëson prej tyre; ke një shpërblim të madh duke i parë.

Leximi I Dyte: 1 e Korintasve 1:22-25

Kapitulli 1:

22. sepse Judenjtë kërkojnë një shenjë dhe Grekët kërkojnë dituri,
23. por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal për Judenjtë dhe marrëzi për Grekët,
24. kurse për ata që janë të thirrur, qofshin Judenj ose Grekë, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndisë dhe diturinë e Perëndisë;
25. sepse marrëzia e Perëndisë është më e ditur se njerëzit dhe dobësia e Perëndisë më e fortë se njerëzit

Ungjilli: Gjoni 2:13-25

Kapitulli 2:

13. Pra, Pashka e Judenjve ishte afër dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem.
14. Dhe në tempull gjeti ata që shisnin qe, dele e pëllumba dhe këmbyes monedhash duke ndenjur;
15. dhe si bëri një kamxhik me litarë, i dëboi të gjithë nga tempulli bashkë me qetë dhe delet, dhe ua hallakati paratë këmbyesve të monedhave dhe ua përmbysi tavolinat,
16. dhe shitësve të pëllumbave u tha: ``Hiqni këto gjëra që këtej; mos e bëni shtëpinë e Atit tim shtëpi tregtie!``.
17. Kështu dishepujve të tij i kujtohej se ishte shkruar: ``Zelli i shtëpisë sate më ka përpirë!``.
18. Atëherë Judenjtë u përgjigjën dhe i thanë: ``Ç`shenjë na tregon se i bën këto gjëra?``.
19. Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: ``Shkatërroni këtë tempull dhe unë për tri ditë do ta ngre përsëri!``.
20. Atëherë Judenjtë thanë: ``U deshën dyzet e gjashtë vjet që të ndërtohet ky tempull, dhe ti do ta ngresh për tri ditë?``.
21. Por ai fliste për tempullin e trupit të vet.
22. Kur, më pas, ai ishte ringjallur prej së vdekuri, dishepujt e vet u kujtuan se ai këtë ua kishtë thënë dhe u besuan Shkrimin dhe fjalëve që kishte thënë Jezusi.
23. Dhe kur qe në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë vetë besuan në emrin e tij duke parë shenjat që bënte,
24. por Jezusit nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë,
25. dhe sepse nuk kishte nevojë që ndokush të jepte dëshmi për njeriun, sepse ai e dinte ç`kishte përbrenda njeriut.


"Ne mashtrojme veten kur nuk caktojme me teper kohe per te studiuar te verteten hyjnore. Nuk eshte e mjaftueshme qe thjesht ta besojme apo ta çojme mendjen tek ajo here pas here; sepse dija qe na tregon parajsen nuk do te na bej ta fitojme parajsen por do te meritojme ndeshkime dhe jo shperblime, nese ajo mbetet e varfer, e dobet dhe siperfaqesore. Me meditim te rregullt dhe serios ajo duhet pregatitur, pervetesuar dhe te kthehet ne ushqim per dhembshurine tone, para se te behet e fuqishme per te ndryshuar dhe sjell frut ne jeten tone. Per kete arsye, te gjithe shenjtoret kerkuan vetm dhe terheqje nga zhurma dhe nxitimi i perditshem i botes, sa here qe ja u lejonin rrethanat. "- Shen Apollinaris

Shenim:
- Perkthimet e bibles jane marre nga faqja elektonike http://albkristian.com/bibla_shqip/
- Leximet ditore te bibles ne anglisht: http://www.ewtn.com/devotionals/inspiration.asp

No comments: